Agencja Rozwoju Miasta S.A.

O nas

Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie to spółka Gminy Miejskiej Kraków działająca od 1995 roku. W swoim portfolio ma takie inwestycje jak przebudowa Ronda Mogilskiego i Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie oraz budowa tunelu linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

W 2009 r. Rada Miasta Krakowa powierzyła spółce zadanie polegające na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) w Krakowie, która obecnie nosi nazwę TAURON Arena Kraków.

Inwestycja prowadzona była w latach 2011-2014. Od maja 2014 r. ARM S.A. zarządza TAURON Areną Kraków – największą halą widowiskowo-sportową w kraju. Od 2015 r. ARM S.A. pokrywa koszty eksploatacji obiektu uzyskiwanymi przychodami, wykazując zysk operacyjny oraz dodatnią EBITDA.

Informacje o TAURON Arenie Kraków i wydarzeniach organizowanych w obiekcie są dostępne TUTAJ 

Dodatkowe informacje o inwestycjach zrealizowanych przez ARM S.A. są dostępne  TUTAJ

Kontakt

Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

 ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków

tel. +48 12 349 11 03

e-mail: board@arm.krakow.pl

Rejestr handlowy

Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VI Gospodarczym Rejestrowym pod numerem H/B 6901. Obecnie spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 146404.

Statut spółki

Agencja Rozwoju Miasta SA działa na podstawie postanowień Statutu sporządzonego w dniu 18 grudnia 2017 roku oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 1 października 1996 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139 371 700 zł (wpłacony w całości).

Organy spółki

Organami spółki są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki

Zgodnie z postanowieniami Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Agencję reprezentuje Zarząd Spółki, kierowany przez Prezesa.

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Małgorzata Marcińska – Prezes Zarządu

Jacek Gryzło – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza ARM S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Składa się co najwyżej z sześciu członków powoływanych na okres trzech lat.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Andrzej Gołaś – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Zapał – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Bosak – członek Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski – członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela – członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady może wskazać wśród nich Przewodniczącego. Jeśli tego nie uczyni, Rada wybiera go ze swego grona.

Walne Zgromadzenie

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez jedynego akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 100 (słownie: sto) % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVIII/370/95 z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta SA z późniejszymi zmianami

Statut ARM S.A.

Dodatkowe informacje o celach działalności i przedmiocie działania Agencji Rozwoju Miasta S.A. są dostępne TUTAJ

 ***

 

Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o.

W lutym 2019 r. zarząd ARM S.A. podjął uchwałę powołującą do życia spółkę zależną „Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o.” i przekazał pełnomocnictwa do pełnienia funkcji Walnego Zgromadzenia prezydentowi Krakowa.

Kontakt

ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

tel. +48 12 628 04 70

e-mail: biuro@arminwestycje.pl

http://arminwestycje.pl/

Cele działania ARMI Sp. z o.o.

- zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej Kraków,

- realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy,

- podejmowanie aktywnych działań dla pozyskania inwestorów, których zaangażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy Miejskiej Kraków przyczyniać się będzie do lepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia nowych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.

Jednym z pierwszych zadań ARM Inwestycje będzie zagospodarowanie terenów Wesołej, a więc koordynowanie wszystkich działań miasta związanych ze stworzeniem tam przestrzeni służącej mieszkańcom, a także współpraca z instytucjami, które są zainteresowanie wykorzystaniem zabytkowych budynków po klinikach CM UJ na swoją działalność. ARM Inwestycje będzie także koordynował zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Balicach oraz w Płaszowie-Rybitwach.

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

Nowe rekordy trasy 6. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego

Etiopczyk Enyew Mekkonen i Kenijka Betty Lembus triumfowali w niedzielę, 13 października w 6. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim. Oboje ustanowili […]

czytaj więcej

2. WIELKA LEKCJA EKOLOGII W TAURON ARENIE KRAKÓW ZA NAMI!

Jak zrobić las w żarówce i biżuterię z makulatury? Z czego składają się panele fotowoltaiczne? Jak wygląda wnętrze zamiatarek i […]

czytaj więcej