Agencja Rozwoju Miasta S.A.

O nas

Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie to spółka Gminy Miejskiej Kraków działająca od 1995 roku. W swoim portfolio ma takie inwestycje jak przebudowa Ronda Mogilskiego i Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie oraz budowa tunelu linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

W 2009 r. Rada Miasta Krakowa powierzyła spółce zadanie polegające na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) w Krakowie, która obecnie nosi nazwę TAURON Arena Kraków.

Inwestycja prowadzona była w latach 2011-2014. Od maja 2014 r. ARM S.A. zarządza TAURON Areną Kraków – największą halą widowiskowo-sportową w kraju. Od 2015 r. ARM S.A. pokrywa koszty eksploatacji obiektu uzyskiwanymi przychodami, wykazując zysk operacyjny oraz dodatnią EBITDA.

Informacje o TAURON Arenie Kraków i wydarzeniach organizowanych w obiekcie są dostępne TUTAJ 

Dodatkowe informacje o inwestycjach zrealizowanych przez ARM S.A. są dostępne  TUTAJ

Kontakt

Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie

 ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków

tel. +48 12 349 11 03

e-mail: board@arm.krakow.pl

Rejestr handlowy

Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VI Gospodarczym Rejestrowym pod numerem H/B 6901. Obecnie spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 146404.

Statut spółki

Agencja Rozwoju Miasta SA działa na podstawie postanowień Statutu sporządzonego w dniu 18 grudnia 2017 roku oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 1 października 1996 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139 371 700 zł (wpłacony w całości).

Organy spółki

Organami spółki są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Walne Zgromadzenie

 

Zarząd Spółki

Zgodnie z postanowieniami Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Agencję reprezentuje Zarząd Spółki, kierowany przez Prezesa.

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Małgorzata Marcińska – Prezes Zarządu

Jacek Gryzło – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza ARM S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Składa się co najwyżej z sześciu członków powoływanych na okres trzech lat.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Andrzej Gołaś – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Zapał – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Bosak – członek Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski – członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela – członek Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez jedynego akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 100 (słownie: sto) % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVIII/370/95 z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta SA z późniejszymi zmianami

Statut ARM S.A.

 

Dodatkowe informacje o celach działalności i przedmiocie działania Agencji Rozwoju Miasta S.A. są dostępne TUTAJ

 ***

 

Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o.

W lutym 2019 r. zarząd ARM S.A. podjął uchwałę powołującą do życia spółkę zależną „Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o.” i przekazał pełnomocnictwa do pełnienia funkcji Walnego Zgromadzenia prezydentowi Krakowa.

Kontakt

ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków

tel. +48 12 628 04 70

e-mail: biuro@arminwestycje.pl

http://arminwestycje.pl/

Cele działania ARMI Sp. z o.o.

- zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej Kraków,

- realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy,

- podejmowanie aktywnych działań dla pozyskania inwestorów, których zaangażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy Miejskiej Kraków przyczyniać się będzie do lepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia nowych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.

Jednym z pierwszych zadań ARM Inwestycje będzie zagospodarowanie terenów Wesołej, a więc koordynowanie wszystkich działań miasta związanych ze stworzeniem tam przestrzeni służącej mieszkańcom, a także współpraca z instytucjami, które są zainteresowanie wykorzystaniem zabytkowych budynków po klinikach CM UJ na swoją działalność. ARM Inwestycje będzie także koordynował zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Balicach oraz w Płaszowie-Rybitwach.

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

CARLOS SANTANA MIRACULOUS 2020 WORLD TOUR

Wirtuoz gitary świętuje 20-lecie albumu Supernatural oraz 50-lecie albumu Abraxas 17 marca 2020 r. TAURON Arena Kraków Dziesięciokrotny zdobywca nagrody […]

czytaj więcej

PAŹDZIERNIKOWE TERMINY ZWIEDZANIA TAURON ARENY KRAKÓW

21 i 28 października 2019 r. to najbliższe terminy, w których będzie można zwiedzać największą halę widowiskowo-sportową w Polsce. Zapraszamy także […]

czytaj więcej