Agencja Rozwoju Miasta S.A.

CELE DZIAŁALNOŚCI I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ARM S.A.

Celem działania Spółki jest:

1) zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej Kraków

2) realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy

3) podjęcie realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków polegającego na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) w Krakowie

4) podejmowanie aktywnych działań dla pozyskania inwestorów, których zaangażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy Miejskiej Kraków przyczyniać się będzie do lepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia owych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – w zakresie wykonywania napraw uszkodzeń hali powstałych podczas wydarzeń (PKD 43.99.ZZ),

2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

3) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

4) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – wyłącznie dla uczestników imprez organizowanych w hali (PKD 56.21.Z),

5) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),

6) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

8) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

9)  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

10) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

11) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

13) reklama (PKD 73.1),

14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

16) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),

17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

18) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

19) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

20) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

21) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

22) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

23) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),

24) działalność związaną ze sportem (PKD 93.1),

25) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),

26) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),

27) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

28) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

29) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, stanowiące działalność pomocniczą i uzupełniającą wobec Hali Widowiskowo Sportowej (PKD 55.10.Z),

30) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, stanowiące działalność pomocniczą i uzupełniającą wobec Hali Widowiskowo Sportowej (PKD 56.10.A).

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

2. WIELKA LEKCJA EKOLOGII

Ekologia? To proste! Przekonaj się sam! 7 października 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00-15:30 TAURON Arena Kraków WSTĘP WOLNY! Warsztaty, wykłady, […]

czytaj więcej

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WAWELSKIEGO SMOKA W PIŁCE SIATKOWEJ

6-8 września 2019 r. Mała Hala TAURON Areny Kraków Wstęp wolny Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki siatkowej na fantastyczne siatkarskie […]

czytaj więcej