Agencja Rozwoju Miasta S.A.

„Wykonanie elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego TAURON Arena Kraków” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/04/2016

Ogłoszenie o zamówieniu 69168-2016 pl SIWZ Załacznik nr 1 do SIWZ OPZ grodzie i zawory zwrotne Załacznik nr 2 do […]

“Dodatkowe odwodnienie powierzchniowe jezdni drogi wewnętrznej TAURON Arena Kraków” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2016

Ogłoszenie o zamówieniu nr 43180-2016 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załacznik nr 2 do SIWZ […]

„Świadczenie usług w zakresie obsługi strefy VIP podczas wydarzeń realizowanych w TAURON Arenie Kraków.” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/02/2016

Ogłoszenie o zamówieniu nr 33390-2016 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty wraz z Oświadczeniem Załącznik nr 2 do […]

„Obsługa szatni w TAURON Arena Kraków” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/01/2016

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 25906 -2016 SIWZ obsługa szatni Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz_Oferty Załącznik nr 2 do SIWZ_Wzór umowy […]

,,Dozór i ochrona osób i mienia wraz z zapewnieniem obsługi parkingów w TAURON Arena Kraków” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/12/2015

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5183-2016 SIWZ ochrona Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty i oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 2 […]

,,Opracowywanie dokumentacji i obsługa riggingu podczas imprez odbywających się w TAURON Arena Kraków” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/09/2015

Ogłoszenie o zamówieniu nr 336004-2015 SIWZ obsługa riggingu.doc Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ […]

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta S.A.″ NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/08/2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 358490-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Odpowiedzi na pytania Nr ref_ ARM_08_2015 Ogłoszenie o zmianie […]

„Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON Arena Kraków NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/05/2015″

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 25 11 2015 Ogłoszenie o zamówieniu 209-379925 SIWZ Konserwacja 23 10 2015 Załącznik do Formularza […]

„Naprawy rys i pęknięć w żelbetowych ścianach oporowych wjazdu południowego TAURON Arena Kraków NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/10/2015″

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 305548 – 2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o zamówieniu nr 255466 – 2015 […]

„Utrzymanie czystości w TAURON Arena Kraków wraz z całorocznym utrzymaniem terenu przyległego”. NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/04/2015”

Ogłoszenie o zamówieniu 106996 – 2015 SIWZ Utrzymanie czystości w TAURON Arena Kraków Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty […]

„Wykonanie robót w zakresie rozbudowy systemu CCTV i wyposażenie w dodatkowe balustrady trybun w TAURON Arena Kraków” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/06/2015

Ogłoszenie o zamówieniu nr 63030 -2015 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy […]

Dozór i ochrona osób i mienia wraz z zapewnieniem obsługi szatni i parkingów w Kraków Arenie” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/01/2015 nr Ogłoszenia 22476-2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 40002-2015 zawiadomienie o wyborze ochrona Informacja Zamawiającego 9 02 2015 zmiana SIWZ i zmiana terminu […]

Zmiana sposobu użytkowania płyty głównej Kraków Areny” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/15-2/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 39742-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o zamówieniu nr 11426 – 2015 z 16 01 […]

Obsługa techniczna, konserwacja urządzeń i systemów oraz ich naprawy bieżące w Kraków Arenie. Nr referencyjny: ARM/16/2014.

Informacja o unieważnieniu postępowania 2015-OJS012-017063-pl Dodatkowe informacje 2014-OJS243-428282-pl Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ KONSERWACJA URZĄDZEŃ KRAKÓW ARENA Załacznik nr 1 do […]

Zmiana SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu: „Zmiana sposobu użytkowania płyty głównej Kraków Areny” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/15-1/2014

Informacja Zamawiającego o zmianie SIWZ 1 12 2014 POPRAWIONY WER instalacji wentylacji Poprawiony załącznik nr 1 do umowy HARMONOGRAM Ogłoszenie […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : “Kompleksowa dostawa ciepła do Kraków Areny” nr referencyjny: ARM/24/2014.

ARM/24/2014.

Roboty dodatkowe w zakresie zmiany sposobu użytkowania widowni hali Kraków Arena. Oznaczenie sprawy: ARM/15/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)

Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w Kraków Arenie”. Nr referencyjny: ARM/16-1/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w Kraków Arenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Wykonanie dodatkowej instalacji odgromowej celem zabezpieczenia ekranu zewnętrznego LED w Kraków Arenie” ARM/14/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia instalacja odgromowa ekranu LED

Dostawa stałej wielofunkcyjnej podłogi sportowej do hali treningowej Kraków Areny” Nr referencyjny sprawy: ARM/03/2014. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podłoga hala treningowa

Wykonanie systemu łączności dla służb ratowniczych NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/10/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia łaczność

“Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta SA” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/11/2014.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ubezpieczenie

DOSTOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. Nr referencyjny: ARM/13/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ARM_13_2014

Wykonanie robót dodatkowych w Kraków Arenie Nr referencyjny: ARM/12/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ARM_12_2014

26.05.2014 30.04.2014 „Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem terenu przyległego”. NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/08/2014 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia utrzymanie czystości

21.05.2014 Wykonanie systemu łącznosci dla służb ratowniczych NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/10/2014 11.04.2014 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.05.2014 Dostawa stałej wielofunkcyjnej podłogi sportowej do hali treningowej Kraków Areny NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2014 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ARM/03/2014

13.05.2014 Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/07/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_security

13.05.2014 „Dostawa mebli do hali Kraków Arena NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/04/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Agencja Rozwoju Miasta SA w Krakowie zaprasza do udziału w negocjacjach prowadzących do wyboru najemcy lokalu o powierzchni ok. 600 m2 (z opcją powiększenia do ok. 1000 m2), przeznaczonego do prowadzenia całorocznej działalności klubu fitness na poziomie „0” umiejscowionego przy Małej Hali w Kraków Arenie przy ul. Lema 7.

Ogłoszenie konkursowe-fitness Regulamin-fitness POZIOM 0 FITNESS_1 POZIOM 0 FITNESS_2

08.05.2014 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta SA . NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/11/2014 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

05.05.14 Dostawa stałej wielofunkcyjnej podłogi sportowej do hali treningowej Kraków Areny NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2014.

odpowiedzi na pytania do SIWZ 5 05 2014

05.0514 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta SA . NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/11/2014

Informacja Zamawiającego 5 05 2014

30.04.2014 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta SA . NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/11/2014

odpowiedzi odpowiedzi na pytania www Protokół odbioru instalacji tryskaczowej 01 GARAŻ PUBL. POZ 02 PRZYZIEMIE POZ 03 GARAŻ VIP POZ […]

30.04.2014 „Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem terenu przyległego”. NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/08/2014 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.04.2014 „Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/02/2014″ ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.04.2014 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta SA . NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/11/2014 zmiana terminu skladania ofert

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

« starsze wpisy nowsze wpisy »

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

CARLOS SANTANA MIRACULOUS 2020 WORLD TOUR

Wirtuoz gitary świętuje 20-lecie albumu Supernatural oraz 50-lecie albumu Abraxas 17 marca 2020 r. TAURON Arena Kraków Dziesięciokrotny zdobywca nagrody […]

czytaj więcej

PAŹDZIERNIKOWE TERMINY ZWIEDZANIA TAURON ARENY KRAKÓW

21 i 28 października 2019 r. to najbliższe terminy, w których będzie można zwiedzać największą halę widowiskowo-sportową w Polsce. Zapraszamy także […]

czytaj więcej