Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Wykończenie powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty TAURON Arena Kraków – ARM/19/2016

Ogłoszenie o zamówieniu – 24 czerwca 2016 r.:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (link do BZP)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 24 czerwca 2016 r.:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1 do OPZ – Teren prac objętych zleceniem

Załącznik 2 do OPZ – PZ-200-0A – ad. słupów

Załącznik 3 do OPZ – PZ-401-0A – ad. stropów

Załącznik 4 do OPZ – STWIORB

Załącznik 2 do SIWZ – Wzór umowy

Załączniki 3-7 do SIWZ – Formularze

 

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Odpowiedź na pytanie 1 – 29 czerwca 2016 r.

Odpowiedź na pytanie 2 – 7 lipca 2016 r.

Odpowiedź na pytanie 2 – załącznik 1

Odpowiedź na pytanie 2 – załącznik 2

 

Informacja z otwarcia ofert – 11 lipca 2016 r.:

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – 26 lipca 2016 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 5 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (link do BZP)

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

CARLOS SANTANA MIRACULOUS 2020 WORLD TOUR

Wirtuoz gitary świętuje 20-lecie albumu Supernatural oraz 50-lecie albumu Abraxas 17 marca 2020 r. TAURON Arena Kraków Dziesięciokrotny zdobywca nagrody […]

czytaj więcej

PAŹDZIERNIKOWE TERMINY ZWIEDZANIA TAURON ARENY KRAKÓW

21 i 28 października 2019 r. to najbliższe terminy, w których będzie można zwiedzać największą halę widowiskowo-sportową w Polsce. Zapraszamy także […]

czytaj więcej