Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Utrzymanie czystości w TAURON Arena Kraków wraz z terenem przyległym – ZPZ.261.13.2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 8 listopada 2017 r.:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1 do SIWZ – zakres czynności

Załącznik 2 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki 3-7 do SIWZ – formularze

SIWZ z załącznikami – wersja edytowalna (docx)

Załącznik 3 do SIWZ – formularz JEDZ – alternatywna wersja edytowalna (format xml) (plik do wykorzystania w serwisie https://ec.europa.eu/tools/espd, przed użyciem należy go rozpakować)

 

Ogłoszenie o zamówieniu – 8 listopada 2017 r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (link)

 

Odpowiedzi na pytania 1-24 i informacja o zmianie SIWZ – 22 listopada 2017 r.:

Odpowiedź na pytania 1-24 i zmiana SIWZ

Odpowiedź na pytania 1-24 i zmiana siwz – wersja edytowalna (docx)

 

Odpowiedzi na pytania 25-35 i informacja o zmianie SIWZ – 27 listopada 2017 r.:

Odpowiedź na pytania 25-35 i zmiana siwz

Odpowiedź na pytania 25-35 i zmiana siwz – wersja edytowalna (docx)

 

Odpowiedzi na pytania 36-41 i informacja o zmianie SIWZ – 28 listopada 2017 r.:

Odpowiedź na pytania 36-41 i zmiana SIWZ

Odpowiedź na pytania 36-41 i zmiana SIWZ – wersja edytowalna (docx)

 

Odpowiedź na pytanie 42, informacja o zmianie SIWZ (dotyczy warunku udziału w postępowaniu) i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – 30 listopada 2017 r.:

Odpowiedź na pytanie 42 i zmiana SIWZ

Odpowiedź na pytanie 42 i zmiana SIWZ – wersja edytowalna (docx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – wysłane do DUUE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – opublikowane w DUUE (link)

 

Informacja z otwarcia ofert – 18 grudnia 2017 r.:

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – 5 stycznia 2018 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 26 stycznia 2018 r.:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

CARLOS SANTANA MIRACULOUS 2020 WORLD TOUR

Wirtuoz gitary świętuje 20-lecie albumu Supernatural oraz 50-lecie albumu Abraxas 17 marca 2020 r. TAURON Arena Kraków Dziesięciokrotny zdobywca nagrody […]

czytaj więcej

PAŹDZIERNIKOWE TERMINY ZWIEDZANIA TAURON ARENY KRAKÓW

21 i 28 października 2019 r. to najbliższe terminy, w których będzie można zwiedzać największą halę widowiskowo-sportową w Polsce. Zapraszamy także […]

czytaj więcej