Agencja Rozwoju Miasta S.A.

mapa strony english version

Aktualności

Przejdź do najnowszych informacji

czytaj więcej

Inwestycje i projekty

Zobacz nasze inwestycje

czytaj więcej

Nasza oferta

Zapraszamy do współpracy

czytaj więcej

TAURON ARENA KRAKÓW JEST BEZPIECZNA!

TAURON ARENA KRAKÓW JEST BEZPIECZNA!

PO RAZ KOLEJNY OŚWIADCZAMY, ŻE SYSTEMY

PRZECIWPOŻAROWE W OBIEKCIE DZIAŁAJĄ I SĄ W PEŁNI SPRAWNE!

W związku z kolejnymi nieprawdziwymi doniesieniami Gazety Krakowskiej zawartymi w tekście Dawida Serafina z dnia 17 marca 2015 r. pt. „Szef Areny kontra strażacy”, dotyczącymi hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach (TAURON Arena Kraków) PO RAZ KOLEJNY OŚWIADCZAMY, ŻE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
W OBIEKCIE DZIAŁAJĄ I SĄ W PEŁNI SPRAWNE. Nieustanne powtarzanie, że systemy nie działają poprawnie jest nieuprawnione i wzbudza niepotrzebny niepokój wśród organizatorów imprez  i ich uczestników.
Obiekt od 27 maja 2014 r. posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Arena została zrealizowana na podstawie projektu wykonanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami – w tym w szczególności przepisami dotyczącymi organizowania imprez masowych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jest obiektem bezpiecznym.
Do tej pory w hali odbyło się ponad 20 imprez – ich organizatorzy (nie Agencja Rozwoju Miasta SA) za każdym razem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, występowali nie tylko o opinię             do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ale także do Policji i służb sanitarnych oraz o zgodę Urzędu Miasta Krakowa na organizację imprez masowych – i takie pozytywne opinie    i zgody otrzymywali.
To potwierdza, że systemy przeciwpożarowe w TAURON Arenie Kraków zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprez. Gdyby było inaczej w hali nie odbyłoby się żadne z dotychczasowych wydarzeń.
Równocześnie informujemy, że w związku z ciągłym powtarzaniem nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa obiektu AGENCJA ROZWOJU MIASTA SA SKIEROWAŁA SPRAWĘ DO RENOMOWANEJ KANCELARII CELEM PODJĘCIA STOSOWNYCH KROKÓW PRAWNYCH.

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

TAURON Arena Kraków – jak to działa?

Miasto jest partnerem i współorganizatorem imprez, które odbywają się w Krakowie. Takie działania są zgodne ze strategią polegającą na promowaniu […]

czytaj więcej

TAURON sponsorem tytularnym krakowskiej Areny

TAURON Polska Energia podpisał pod koniec stycznia umowę sponsoringową z Agencją Rozwoju Miasta Kraków, która dotyczy nabycia praw do nazwy […]

czytaj więcej